OVER KUBOTA EN ONZE BENADERING VAN PRIVACY

Kubota Holdings Europe B.V. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Kubota”) nemen uw privacy en uw persoonlijke gegevens serieus. Kubota begrijpt dat transparantie en respect fundamentele aspecten zijn van langdurige relaties en neemt daarom alle redelijke inspanningen om de informatie die u ons verstrekt te beschermen.
Deze Privacykennisgeving beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we de informatie gebruiken, met wie we de informatie delen en de keuzes die u kunt maken over ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid.
Onze privacypraktijken kunnen verschillen tussen de landen waarin wij actief zijn om de lokale praktijken en wettelijke vereisten te weerspiegelen.

1. WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verwijzen naar persoonsgegevens aan de hand van de volgende definitie in de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens:
“iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatienummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

2. WIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR UW GEGEVENS

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die aan Kubota worden verstrekt of door Kubota worden verzameld. Verwijzingen in dit Privacybeleid naar “Kubota”, “wij”, “ons” of “onze” betekenen Kubota Holdings Europe B.V. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Elke entiteit van Kubota die de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, controleert, is de relevante “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de toepassing van de toepasselijke lokale wetgeving en de Europese verordening inzake gegevensbescherming.

Via het Kubota Privacy Centre kunt u contact opnemen met de Kubota-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. In de sectie Contact met ons opnemen vindt u de contactgegevens van de Chief Privacy Officer, of u kunt gebruik maken van ons (nog te ontwikkelen) webformulier.

Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van Kubota opereren. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacyverklaringen of beleid hebben, die wij u ten zeerste aanraden te controleren als u een gelinkte website bezoekt. Voor zover de gelinkte websites die u bezoekt geen eigendom zijn van of beheerd worden door Kubota, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites (met inbegrip van de ‘cookies’ die op die website worden gebruikt), het gebruik van de websites of de privacypraktijken van gelinkte websites.

3. HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Kubota en haar dochterondernemingen en filialen verzamelen persoonsgegevens en apparatuurgegevens. Wij verzamelen sommige persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u onze website gebruikt, onze producten/diensten gebruikt of contact met ons opneemt of wij verkrijgen uw persoonlijke gegevens van onze zakenpartners en filialen, zoals dealers of distributeurs met wie wij een zakelijke relatie hebben, of van de entiteiten waarmee wij het contract zijn aangegaan voor marktonderzoek.

Categorieën van gegevens die we over u verzamelen

 • Contactgegevens en fysieke locatie (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, faxnummer, klant-ID, taal en contactvoorkeuren).
 • Relatiegegevens (informatie met betrekking tot uw vragen, aankopen, uw regionale locatie en andere demografische gegevens en transacties met dealers).
 • Machinegegevens en gebruiksinformatie (Machinegegevens die in uw machine/terminal worden gegenereerd of verzameld of opgeslagen, zoals de toestand van de machine en gegevens over de werking van de machine, waaronder bedrijfsuren, brandstofverbruik en diagnostische gegevens over de apparatuur. In het geval dat u gebruik maakt van onze Telematicaproducten en/of -diensten, verzamelen wij ook GPS-informatie.
 • Transactie-informatie (in gevallen waarin u met ons, onze dealers of zakenpartners contact heeft over aankopen en klantenrekeningen).
 • Financiële informatie en bijbehorende informatie (voor- en achternaam, geboortedatum, sofi-nummer/officieel persoonlijk identificatienummer/code, e-mailadres, telefoonnummers thuis en gsm-nummer, alsmede bepaalde informatie over werkgelegenheid, inkomen en krediet en informatie over de financiering en leasing van apparatuur).
 • Informatie die we online verzamelen. In gevallen waarin u met ons communiceert, verzamelen wij persoonlijke gegevens met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies. De informatie die wij op deze manier verzamelen, omvat onder meer: – IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL’s en informatie over genomen acties of interactie met onze digitale activa. Onze websites maken gebruik van Google Analytics (“Google Analytics”), een webanalysedienst van Google en anonimiseren uw persoonlijke informatie om gegevens te analyseren.

 

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

Wij zullen de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een wijze die verenigbaar is met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Wij zullen ons inspannen om uw informatie accuraat en up-to-date te houden en niet langer dan nodig te bewaren. Wij verbinden ons ertoe om informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals informatie die nodig is voor de inkomstenbelasting en de controle.

Het doel van het verzamelen en verwerken van gegevensKubota
gebruikt uw Persoonsgegevens om u optimale diensten en oplossingen te bieden of om u te waarschuwen voor andere producten of diensten zoals hieronder gespecificeerd.

 • Vervulling van uw verzoek. Wanneer u gebruik maakt van onze enquête-, prijsvraag- of enquêtefunctionaliteit op onze websites of tijdens evenementen, kunnen we de ingediende informatie gebruiken in combinatie met andere informatie die we over u hebben om u relevante product- en serviceaanbiedingen te leveren om beter te reageren op uw specifieke product- of serviceaanvragen of klachten te beantwoorden. Als u de Dealer Locator of Build My Kubota functionaliteit gebruikt, kan uw informatie aan onze dealers worden verstrekt om aan uw verzoek te voldoen. Controleer of de dealerlocator of een soortgelijke functie al dan niet is gebruikt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is ‘Legitiem belang’.
 • Marketing en Promoties. Kubota kan de informatie die u verstrekt via transacties en onze websites gebruiken om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en u aanbevelingen te doen. Met betrekking tot het contacteren voor marketingdoeleinden zouden wij contact met u opnemen voor aanvullende toestemming. U kunt zich ook op elk moment uitschrijven. Meer informatie vindt u in de sectie over uw rechten. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor e-marketingdoeleinden is ‘Toegestaan’.
 • Klantenservice en ondersteuning. Wij verzamelen en gebruiken informatie over u om onze klantenservice en ondersteuningsactiviteiten of gerelateerde transacties te ondersteunen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het updaten en beveiligen van garantieservices, financiering of aankoop, productlevering en onderhoudsondersteuning, waarbij u wordt geïnformeerd over uw ondersteunende dealer. Het omvat ook het delen van gegevens, wanneer dit nodig is om de dienst te verlenen of de transacties uit te voeren die u aanvraagt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de klantenservice is ‘Legitiem belang’.
 • Tewerkstellingsaanvragen. Wij kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken via een mailing of online via een Kubota-website of -portal die voor dit doel is aangewezen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vacature waarvoor u hebt gesolliciteerd in overeenstemming met de geadverteerde geschiktheidscriteria en eventuele relevante privacyverklaringen die u bij het gebruik van een dergelijke website of portaalsite hebt ontvangen.
 • Prestatieverbeteringen. We gebruiken de persoons- en apparatuurgegevens ook om onze activiteiten uit te voeren, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het ontwikkelen van ons personeel en het doen van onderzoek.

4. REDENEN VOOR HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Kubota kan uw persoons- en apparatuurgegevens delen met de volgende partijen:

 • Dealers, distributeurs, zakenpartners en gelieerde bedrijven die gemachtigd zijn om een deel van onze producten en diensten namens ons te leveren, en dienstverleners om producten en diensten te leveren met betrekking tot de verkoop van Kubota-producten, interne bedrijfsprocessen of het onderhoud van uw rekeningen of transacties.
 • Marketingpartners, om rechtstreeks aan u op de markt te brengen als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.
 • Accountants, regelgevers en andere entiteiten, voor zover wettelijk verplicht voor officiële bekendmakingen. Wij kunnen uw gegevens bekendmaken om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en wettelijke of reglementaire vereisten; om letsel, overlijden, verlies, fraude of misbruik te voorkomen; om de rechten van Kubota te beschermen of om Kubota te verdedigen in juridische procedures; en waar nodig in verband met de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen.
 • Derden met wie wij uw gegevens kunnen delen, zijn verplicht om uw gegevens veilig te bewaren en deze uitsluitend te gebruiken voor de dienstverlening die zij u namens ons verlenen. Wanneer zij uw gegevens niet langer nodig hebben om deze dienst te vervullen, zullen zij over de gegevens beschikken in overeenstemming met onze procedures. Als wij uw gevoelige persoonlijke gegevens aan een derde partij willen doorgeven, zullen wij dit pas doen nadat wij uw toestemming hebben verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn en/of dit op een andere wettelijke basis doen.

5. HET BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Kubota bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk en evenredig is voor de verwerking ervan.

6. UW RECHTEN EN KEUZES

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.  We bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, is het uw recht om

 • toegang tot uw persoonlijke gegevens die door Kubota worden verwerkt. U kunt namelijk bevestiging krijgen dat wij persoonlijke informatie over u bewaren, toegang vragen tot en informatie ontvangen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en kopieën ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
 • correctiebijwerking en verwijdering van persoonlijke gegevens te verzoeken
 • om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van commerciële doeleinden (marketing);
 • een via de website of op enige andere wijze (indien van toepassing) gegeven toestemmingsverklaring te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken en de tekst van een dergelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te kunnen raadplegen.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie die wij automatisch over u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt. Uw browser kan u vertellen hoe u op de hoogte kunt worden gesteld en hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van bepaalde soorten cookies. Voor meer informatie over cookies en opt-out opties zie hieronder.

KUBOTA’S COOKIEBELEID

(1) Kubota kan “cookies” gebruiken wanneer u onze Websites bezoekt, met name om te voorkomen dat u bij verschillende gelegenheden opnieuw informatie moet invoeren. Sommige van de cookies die op onze websites worden gebruikt, zijn strikt noodzakelijk om de gevraagde diensten te leveren. In de regel worden deze cookies na afloop van uw sessie verwijderd. Andere cookies, zoals voor web analytics, worden voor een langere periode opgeslagen en worden alleen geplaatst als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Onder paragraaf (3) hieronder vindt u een overzicht van de gebruikte cookies, hun doeleinden en hun levensduur.

(2) Voor zover u uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, hebt verstrekt tijdens uw registratie of uw toegang tot onze websites of een van onze diensten, kan Kubota, afhankelijk van uw keuze, browserinformatie voor uw apparaat, die wordt verwerkt door de cookies die Kubota uitstuurt, koppelen aan uw persoonlijke gegevens om u bijvoorbeeld elektronische enquêtes te sturen of om op uw apparaat weer te geven in de advertentieruimte die cookies bevat die Kubota uitstuurt, gepersonaliseerde advertenties die specifiek voor u zijn bedoeld en die voor u van persoonlijk belang kunnen zijn.

(3) Bij het gebruik van onze Websites en het niet uitschakelen van cookies, en indien nodig op basis van uw voorafgaande toestemming, worden de volgende cookies gebruikt, zoals hieronder beschreven:

Cookies Omschrijving
_utma Addthis stelt deel- en like-opties in op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Het zorgt dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als hij een pagina deelt en naar de pagina terugkeert voordat onze share-countcache geüpdatet is.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics is Googles gratis webanalysetool die website-eigenaren vooral helpt inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers met hun website omgaan. Het stelt ook cookies in op het domein van de website die u bezoekt Het gebruikt een aantal cookies om anoniem gegevens te verzamelen en websitetrends te melden zonder individuele bezoekers te identificeren.
_cuvid Dit cookie wordt standaard bij het eerste bezoek aan de website vanaf die webbrowser in de webbrowser geschreven. Als het cookie door de browserbeheerder is verwijderd en de browser daarna de website bezoekt, wordt een nieuw __cuid-cookie geschreven met een nieuw, voor de bezoeker uniek ID. Dit cookie wordt gebruikt om het aantal unieke bezoekers van de website te meten en wordt bij elke paginaweergave geüpdatet. Verder heeft dit cookie een uniek ID die de toepassing als extra veiligheidsmaatregel gebruikt om de validiteit en toegankelijkheid van het cookie te waarborgen.
_cusid Dit cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie op de website te starten en voort te zetten. Als een gebruiker een pagina op de website bekijkt, probeert de scriptcode dit cookie te updaten. Als de scriptcode dit cookie niet vindt, wordt een nieuw cookie geschreven en een nieuwe sessie gestart. Elke keer dat een gebruiker een andere pagina op de website bezoekt, wordt dit cookie geüpdatet om na 30 minuten weer te verlopen. Zo wordt een sessie zolang er gebruikersactiviteit is voortgezet binnen periodes van 30 minuten. Dit cookie verloopt als een gebruiker langer dan 30 minuten op een pagina of op de website pauzeert.
_cuvon Wordt gebruikt om de laatste keer dat een bezoeker een pagina heeft bekeken aan te geven.

(4) Als u wilt bepalen hoe cookies worden gebruikt, kunt u de instellingen van uw computer en uw browser aanpassen.

De meeste browsers staan een bepaalde mate van beheer van de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Ga voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies er zijn geplaatst, naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Voor informatie over het beheer van cookies op populaire browsers:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Ga voor meer informatie voor andere browsers naar de website van de browserontwikkelaar.

Zoals hierboven genoemd, maken onze websites gebruik van ‘Google Analytics’. Kijk hieronder voor meer informatie en mogelijkheden om te weigeren.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics (“Google Analytics”), een webanalysedienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kubota te helpen analyseren hoe u de website gebruikt, waaronder het aantal bezoekers van de website, de websites waar ze vandaan komen en de pagina’s die ze bezoeken. Deze gegevens worden gebruikt om het aanbod en de diensten op de website te verbeteren. Alle gegevens over uw gebruik van de website die door het cookie worden gegenereerd, worden door Google verzonden naar en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Omdat de IP-anonimiseringsfunctie die Google aanbiedt in de website is geïntegreerd, wordt uw IP-adres, voordat het naar de VS wordt verzonden, door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort.

(2) Google gebruikt deze gegevens als aangestelde gegevensverwerker om Kubota te helpen het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteit op te stellen en om andere statistische en analytische diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens in het bezit van Google.

(3)U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) worden verzameld en weigeren om te worden gevolgd door Google Analytics op alle websites door een browserplug-in te downloaden en installeren. U vindt deze hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) In plaats van de browserplug-in te installeren, of als u de website gebruikt met browsers op mobiele apparaten, kunt u ook weigeren dat Google Analytics u volgt door op de volgende link te klikken: Weigeren van volgen door Google Analytics: In dit geval wordt een opt-outcookie op uw browser geplaatst dat voorkomt dat uw verdere gebruik van deze website door Google Analytics wordt gevolgd. Onthoud dat u opnieuw moet weigeren als u alle op uw apparaat opgeslagen cookies verwijdert.

(5) U moet weigeren voor elk apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Klik hieronder voor een privacy-overzicht op Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245

U kunt ons op elk moment vertellen dat wij u geen marketingberichten mogen sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de paragraaf ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ of door te klikken op de afmeldlink in de marketinge-mails die u van ons ontvangt. Voor mogelijkheden om te weigeren.

Als u ons gegevens of materiaal verstrekt met betrekking tot een andere persoon, dan moet u zorgen dat het delen met ons en ons verdere gebruik zoals van tijd tot tijd aan u gemeld conform de toepasselijke wetgeving geschiedt. U moet de betreffende persoon dus naar behoren informeren over de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en zijn/haar toestemming verkrijgen, zoals op grond van de toepasselijke wetgeving nodig kan zijn.

Kubota verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 en verstrekt deze niet aan hen. Als een kind jonger dan 13 via onze website persoonlijke gegevens aan Kubota heeft verstrekt, kan een ouder of voogd contact met Kubota opnemen om te verzoeken om verwijdering van de gegevens uit onze administratie. Nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we al het redelijke doen om de gegevens van het kind uit onze administratie te verwijderen.

Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen met Kubota zoals aangegeven in de paragraaf Hoe kunt contact met ons opnemen? Onze Data Protection Officer behandelt uw klacht en geeft u aanvullende informatie over hoe deze wordt afgehandeld.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO) als u van mening bent dat we uw verzoek niet goed hebben afgehandeld. Zie de website van het ICO voor meer informatie over hoe u contact met het ICO kunt opnemen.

7. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen doorgeven aan ontvangers in andere landen dan het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Het is mogelijk dat deze landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waar u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer wij uw informatie naar andere landen overdragen, zullen wij deze informatie beschermen zoals beschreven in deze Privacykennisgeving of zoals anderszins aan u bekend gemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Houd er rekening mee dat Kubota een gedetailleerd due diligence proces doorloopt alvorens de gegevensverwerkers te selecteren met wie wij uw persoonlijke gegevens delen. Kubota heeft een passende overeenkomst afgesloten om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

8. HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE BEWAREN EN BESCHERMEN

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Kubota. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de informatie die we verzamelen. Wij handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingen die ontworpen zijn om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen, of wij verzamelen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Deze waarborgen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie die u ons verstrekt te beschermen. Wij beoordelen periodiek de risico’s voor uw informatie en actualiseren ons beleid, onze procedures en technologie dienovereenkomstig.

Kubota bewaart persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld, tenzij anders vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij nemen maatregelen om persoonlijke informatie te vernietigen of permanent te desidentificeren indien dit wettelijk vereist is of indien de persoonlijke informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.

Geen enkele datatransmissie via het internet of anderszins kan worden gegarandeerd 100 procent veilig te zijn. Daarom kan Kubota, ondanks onze inspanningen om uw informatie te beschermen, de veiligheid van de informatie die u online aan ons doorgeeft niet garanderen of garanderen. U geeft al deze informatie door op eigen risico.

9. UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacykennisgeving wordt regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving aan u bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. Wij zullen een duidelijk bericht op relevante websites plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze Privacykennisgeving en onderaan de kennisgeving aangeven wanneer deze het laatst is bijgewerkt. Als we onze Privacykennisgeving bijwerken, kunnen we in bepaalde omstandigheden uw toestemming vragen.

10. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacykennisgeving, het privacybeleid van Kubota of als u uw rechten wilt uitoefenen of de informatie of voorkeuren die u ons hebt verstrekt wilt bijwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Chief Privacy Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep  The Netherlands
kuk_g.privacy@kubota.com

Adres

Kubota Europe
Benelux Branch
Rietveldstraat 22
8013 RW Zwolle

(Tel) +31 (0) 3 18 43 23 10